CONSUL

Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)

Anonimno oddan predlog  –  05. 12. 2020  –  Območje 5
Ureditev_hitrostnih_ovir_v_Ozeljanu.jpeg
Ureditev_hitrostnih_ovir_v_Ozeljanu.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta, ki vodi v center vasi Ozeljan skozi zaselek »Otava« je, ne glede na to da gre za lokalno cesto, prometno precej obremenjena. Hitrost vožnje je na odseku omejena s 30 km/h. Večina voznikov, ki vozi na tej relaciji omejitve hitrosti v naselju žal ne upošteva, kar postavlja pod vprašaj predvsem prometno varnost pešcev, še posebej otrok, ki se večkrat zadržujejo ob cesti in pomenijo potencialno nevarnost za prometne nezgode.

Zato podajamo projektni predlog za postavitev montažnih hitrostnih ovir/grbin ("ležeči policaji") na celotni dolžini ravninskega odseka lokalne ceste, ki bodo od voznikov zahtevale prilagoditev hitrosti ter posledično prinesle upoštevanje omejitve hitrosti in umiritev prometa na celotnem ravninskem odseku lokalne ceste, kjer so prekoračitve hitrosti najpogostejše in presežene hitrosti najvišje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev montažnih hitrostnih ovir/grbin ("ležeči policaji"), ki so hiter in enostaven način rešitve problema prehitre vožnje voznikov na tem cestnem odseku. 

Bistvo in cilj predloga je umiritev prometa, prilagoditev hitrosti vožnje voznikov na odseku lokalne ceste skozi zaselek Otava ter posledično večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, predvsem pešcev (otroci).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi  izvedel občinski oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo, ki je zadolžen za skrb in investicije v zvezi z lokalnimi cestami in bi bdel nad izvedbo projekta.

Projekt predvideva:

- Pregled pravnih podlag in pogojev za izvedljivost projekta

- Pripravo ustrezne dokumentacije za izvedbo projekta (če je to potrebno)

-Izvedbo javnega naročila za nakup/dobavo montažnih cestnih grbin ter vijačnega materiala 

- Izvedbo javnega naročila za  montažo cestnih grbin 

- Izvedbo montaže cestnih grbin s strani izbranega izvajalca

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel v Ozeljanu, na ravninskem odseku lokalne ceste »JP787151«, ki se odcepi pri avtobusni postaji v Ozeljanu in vodi skozi zaselek Otava v smeri proti centru vasi Ozeljan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V obdobju 2021-2022.

Vrednost projekta

9000 €


Login To Comment
Ni mejnikov