CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova klopi ob bloku na Rutarjevi ulici 8

Anonimno oddan predlog  –  04. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

zaradi starosti, vremenskih pojavov so klopi pred blokom dotrajale. v takem stanju so skoraj neuporabne in nevarne, ker dobesedno razpadajo. zaradi nevarnosti padca ne služijo svojemu namenu. stanovalci tega bloka zelo pogrešajo klopi, ker se nimajo kam usest ob bloku....

ravno tako niso nikoli skončali zaključnih del, ki bi jih morali ob postavljanju parkirišča. tako je ostala nevarna, neurejena in nedokončana pot mimo klopi do kontejnerjev...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

sanacija klopi in stopnic oz steze ki vodi na parkirišče in do smetnjakov... bistvo predloga je varnost pešcev in počitek občanov... na splošno je bistvo tudi večja urejenost okolice in s tem tudi boljše počutje stanovalcev tega okoliša. vsi se boljše počutimo v urejenem in varnejšem okolju. v primerjavi z drugim delom mesta, je ta okoliš precej zanemarjen....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

s strokovnjaki za sanacijo steze in klopi....

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ob bloku na Rutarjevi ulici 8...

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

cimprej....

Vrednost projekta

5000 €