CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dovozna pot leži na skupnem delu etažne lastnine vsakokratnih etažnih lastnikov. Gre za zasebno lastnino.

Dovozna pot ob bloku Rutarjeva 8 (Nova Gorica)

Anonimno oddan predlog  –  04. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

z leti se je dovozna pot, ki vodi do bloka Rutarjeva ulica 8, zelo uničila in obrabila. v takem stanju je zelo nevarna za vse ljudi iz okoliša. ker je polna izboklin je nevarna za padce in poškodbe, po temi še bolj, ker ne vidiš kam stopaš. zaradi lukenj ravno tako, še posebno ko se napolnijo z dežjem in ravno tako ne vidiš v kaj boš stopil in se pri tem poškodoval.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

sanacijo in asfaltiranje poti in dvorišča, postavitev robnikov, ki označujejo mejo med cesto in travniki.... pot bo postala bolj varna

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

pod nadzorom strokovnjakov za sanacijo takih del.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ob bloku Rutarjeve ulice 8....

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej...