CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Krožni promet na Erjavčevi ulici v križišču s Kosovelovo ulico

Anonimno oddan predlog  –  04. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

zaradi obremenjenosti Erjavčeve ulice, je zelo otežena vključitev v promet iz Kosovelove ulice na Erjavčevo. s postavitvijo krožišča, bi promet tekel bolj enakomerno z vseh strani...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

postavitev krožišča... s tem bi se hitreje varno vključevali v promet...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

postavitev krožišča

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

na križišču Kosovelove in Erjavčeve ulice...

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej...