CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se že izvaja oz. je finansiran s strani MONG.

Zavetišče za brezdomce

Anonimno oddan predlog  –  04. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Goriškem je problematika brezdomstva in zlorabe raznih susbstanc velik problem, s katerim se pa zelo malo koknkretno ukvarja. Brez prave podpore in nekih konkretnih izboljšav se ta začaran krog zelo težko prekine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odlično se je s to problematiko spoprijela Občina Ajdovščina, ki je v centru mesta tik ob Policiji vzpostavila zavetišče za brezdomce zaprtega tipa, hišo Mallorca. Pred tem je bila tudi v Ajdovščini problematika brezdomstva in zloraba prepovedanih substanc velik problem, zdaj pa tega ni več. To je iz več vidikov dobra poteza. Tako se lahko začnejo ljudje postopno postavljati na noge, se osamosvajati, mesto je bolj čisto... Zdaj je zanje zelo slabo poskrbljeno, kar se npr. odraža v tragičnih dogodkih v bivšem Idealu v zadnjih nekaj mesecih...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina bi odkupila, vzela v najem... stanovanjsko hišo oz. kaj drugega, ki bi jo potem uredila v zavetišče. To zavetišče bi bilo mišljeno začasno, stanovalcem bi se pomagalo pri osamosvajanju in urejanju življenja in jih spodbujalo, da se nazaj postavijo na noge. Občina oz. kakšna druga zveza bi torej vseskozi sodelovala z njimi, ne bi bili prepuščeni sami sebi v hiši. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Novi Gorici, idealno ob Policiji ali kakšni drugi ustanovi, ki bi jim pomagala oz. nadzirala.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.