CONSUL

Večnamenski pomični nadstrešek - dom krajanov Ravnica

Fizično oddan predlog  –  04. 12. 2020  –  Območje 2
Ravnica-nadstresek_20210527_111959.jpg
Ravnica-nadstresek_20210527_111959.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Samo Pavlin

Pred domom krajanov v k.s. Ravnica predlagam posatavitev večnamenskega nadstreška, za pridobitev zaščitnega prosotra - ploščadi, katera se uporablja za krajevne kulturne prireditve, druženja in gostinsko dejavnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev večnamenskega, montažnega in zložljivega tipskega nadstreška, ki bo omogočal prireditve na terasi pred domom krajanov, neodvisno od vremenskih neprilik (dež, sončna pripeka).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavi se tipski zložljivi nadstrešek, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje. Izvedba je modularna in je prilagodljiva. Omogočena je možnost podaljšanja in navezave v prihodnosti. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na ploščadi pred gostinskim lokalom in terasi doma krajanov v Ravnici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

April 2021

Vrednost projekta

20000 €