CONSUL

Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca

Fizično oddan predlog  –  04. 12. 2020  –  Območje 1
Fajdigovsce_Vratca.jpg
Fajdigovsce_Vratca.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Vladimir Komel

Moj predlog je namenjen dokončanju neasfaltiranih delov ceste Fajdigovšče - Vratca. S tem bi dokončno uredili perečo problematiko tega odseka javne infrastrukture.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prdlagam, da se preplasti neasfaltirane dele in zmanjša stroške vzdrževanja. Obenem se poveča možnost kolesarskih povezav med Novo Gorico in Trnovsko-Banjško planoto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastitev makadamskega cestišča z asfaltno prevleko.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti Fajdigovšče - Vratca z oznako JP784391

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V leto 2021

Vrednost projekta

20000 €