CONSUL

Preplastitev asfaltnega igrišča na Trnovem

Uroš Ternovec  –  03. 12. 2020  –  Območje 2
igrisce_Trnovo.jpg
igrisce_Trnovo.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfalt na igrišču je močno dotrajen. Igrišče pa je vsakodnevno dobro obiskano.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na novo preplastiti asfalt. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastiti z novim asfaltom in na novo narisati črte za nogometno igrišče.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Trnovo pri Gorici, igrišče ob Kulturnem domu Trnovo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi bil izveden takoj. 

Vrednost projekta

20000 €