CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev kolesarske poti med Dornberkom in Prvačino

Luka Harej  –  01. 12. 2020  –  Območje 4
slika_1_-_obstojeca_pot.jpg
slika_1_-_obstojeca_pot.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1. Predlog zagotavlja osnovne pogoje za prevoz s kolesi med vasema kot obliko trajnostne mobilnosti.

2. Predlog dopolnjuje turistično ponudbo občine.

3. Predlog izboljšuje prometno varnost, saj se število kolesarjev vsako leto povečuje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam sanacijo obstoječe makadamske (poljske) poti v dolžini 500m, ki je dotrajana. Predlagam tudi izgradnjo preprostega mostička čez potok, da kolesarska pot ne bo uporabna zgolj v času brez padavin. Urejena kolesarska pot bo predstavljala zagotovitev manjkajočega člena za kolesarje, da se lahko ognejo prometnim cestam na relaciji Nova Gorica - Ajdovščina / dolina Branice / Kras.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam naslednje aktivnosti:

- ureditev drenaže,

- sanacija obstoječe makadamske poti: nanos novega drobljenca, ravnanje, valjanje,

V bližnji prihodnosti bi bilo potrebno izvesti tudi asvaltiranje poti v širini 2m, ter zgraditi mostiček (za kolesa in traktorje) čez potok, kar pa presega finančno omejitev v okviru participativnega proračuna.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječi makadamski poti, ki poteka po parc. 8160, 8007, 8006 in delno čez 6680/1, vse k.o. Dornberk

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ureditev drenaže in sanacija obstoječe makadamske poti v letu 2021. Izgradnja mostička po pridobitvi ustreznega gradbenega dovoljenja v letu 2022.

Vrednost projekta

20000 €