CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR. Predlog predvideva kompleksnejši poseg v javno infrastrukturo.

Obnova cestišča na ulici Med trtami Kromberk

Tomosaki29  –  01. 12. 2020  –  Območje 1
cesta Met trtami Kromberk
cesta Met trtami Kromberk

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnova cestišča na ulici Med trtami Kromberk, ker je zelo težko dostavljati stvari zaradi ozkega cestišča, pa še obnova asfalta, kateri je zelo poškodovan. Sočasno ureditev infrastrukture za dovod optičnega omrežja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova cestišča na ulici Med trtami Kromberk in sočasna ureditev infrastrukture za optično omrežje.

 

Lažji dostop za večja vozila(kombi+tovornjak). Potreba po optičnem omrežju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova cestišča na ulici Med trtami Kromberk in sočasna ureditev infrastrukture za optično omrežje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na celotni ulici Med trtami v Kromberku

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej, ker je cestišče zelo dotrajano in potreba po optičnem omrežju zaradi šolanja na daljavo

Dokumenti