CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev javne razsvetljave v Lokah (od hiš št. 35-38 do križišča)

Matjaz Hvalic  –  30. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postavitev javne razsvetljave za varnost otrok.

Že leta pišem na krajevno skupnost Kromberk-Loke in MONG prošnje za postavitev dveh do treh svetilk v spodnjih Lokah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev svetilk za varno pot otrok do postajališča šolskega avtobusa in varno čakanje nanj.

V zimskem ćasu otroci čakajo na prihod šolskega avtobusa v popolni temi. Tudi pot od hiš (Loke 35-37) do postajališča ni razsvetljena.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo postaviti tri ulične svetilke na drogove. Skupaj z izkopom in kabelsko povezavo na električno omrežje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prva, ki je tudi najbolj pomembna bi bila na križišču cest z parcelnimi številkami 393 in 490/1.

Ostali dve pa v zaselku hiš Loke 35-38.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Glede na enostavnost postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za enostavne objekte, pri katerem zadostuje situacija postavitve in soglasja lastnikov parcel, bi lahko investicijo izvedli v roku 1. meseca od pridobitve sredstev.

Vrednost projekta

12000 €