CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev in vzdrževanje otroških igrišč v Novi Gorici in okolici

Anonimno oddan predlog  –  26. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Soočamo se z neurejenimi otroškimi igrišči. Pogosto se pozabi na vzdrževanje in občasno rekviziti predstavljajo varnostno tveganje za otroke (npr. nalomljena sedala, raztrgane vrvi itd.). Poleg tega je nekatere že povozil čas.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se:

1. V celotnem mestu sproti posodoblja in vzdržuje infrastrukturo otroških igral

2. Se npr. v borovem gozdičku uredi celostno podobo otroških igral, ki bodo primerne za več generacij (lahko tudi kaj za odrasle)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poskrbeti je potrebno za ureditev novih in redno vzdrževanje obstoječih igral po celotni občini.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nova Gorica in ostala igrala v okviru občine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Začne se lahko takoj. Izveden v roku enega leta.

Vrednost projekta

20000 €