CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Pločnik ob igrišču OŠ Ledine (proti Partizanski ulici)

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 1
Slika
Slika

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Učenci, ki hodijo v OŠ Ledine nimajo varnega dostopa do šole, saj na delu cestišča ni pločnika. Ta del pogosto uporabljajo občani, ki iz Cankarjeve ulice hodijo v Supernovo in OBI.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se izvede pločnik, ki povezuje:

- peš pot na p.št.111/1 - ob športnem igrišču ob OŠ Ledine in pločnik ob kontejnerskem mestu na p.št.117/2 k.o. Nova Gorica

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltacija pločnika v dolžini 30m.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli 117/2 k.o. Nova Gorica (lastnik MONG) Povezava med partizansko ulico in športnim igriščem ob OŠ Ledine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Vrednost projekta

10000 €