CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Pitnik ob športnem igrišču OŠ Ledine

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 1
Slika
Slika

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na igrišču. ki ga dopoldan uporabljajo učenci OŠ Ledine, popoldan, ob vikendih in med počitnicami pa učenci in mladina iz območja Ledin ni javnega pitnika.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prdlagam izgradnjo javnega pitnika na zelenici na vzhodnem delu športnega igrišča ob OŠ Ledine

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo postaviti javni pitnik, tako kot se je to že izvedlo na več mestih v centru mesta - priklop s Cankarjeve ulice

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na vzhodnem delu parcele 111/1 k.o. Nova Gorica (lastnik MONG)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Vrednost projekta

15000 €