CONSUL

Zasaditev vrtnic ob Kromberški cesti (parceli 334/1 in 333/1 k.o. Nova Gorica)

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 1
Vrtnice_NG.jpg
Vrtnice_NG.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam zasaditev vrtnic na Kromberški vpadnici v mesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nova Gorica ima v grbu vrtnico in prav je, da z vrtnico pozdravimo vsakogar, ki v Novo Gorico prihaja. Zaro bi na brežini ob Kromberški cesti parcela št. 334/1 in 333/1 k.o. Nova Gorica zasadili vrtnice v dolžini cca 35m v eni do treh vrstah odvisno od sorte.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovno usposobljeno podjetje pripravi ustrezno podlago in zasadi vrtnice po izboru.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parcela št. 334/1 in 333/1 k.o. Nova Gorica

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2021

Vrednost projekta

3000 €