CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje ceste v Lokah (med hišami št. 31C in 33, javna pot 784383)

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Žarko Leban

Trajna ureditev peš in prevozne poti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje 350 metrov poti v širini 3m. Da bodo imeli sprehajalci in lastniki parcel urejeno dovozno pot. Urejena bo pohodna in prevozna pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je samo asfaltacija, KS je že uredila celotno odvodnjavanje. Samo asfaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Javna pot 784383, pot Lokami

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Vrednost projekta

20000 €


Login To Comment
Ni mejnikov