CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Preplastitev dela cest v Mrcinjah (od hiše št. 31 proti 33, JP785543 inJP785542)

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zelo slab asfalt

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v KS Banjšice v kraju Mrcinje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €