CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Gr. Ravne - Bate (iz Bat proti Lohkam)

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi vedno večjega prometa je cesta v zelo slabem stanju, cesta je bila asfaltirana v 80ih letih, od takrat je bila samo krpana.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Preplastitev

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Bate - Banjšice (Priloga)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €