CONSUL

Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 3
Cesta_Lohke_Bate.jpg
Cesta_Lohke_Bate.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi vedno večjega prometa (kamioni, traktorji, osebni avtomobili) je cesta v slabem stanju, cesta je bila asfaltirana v 80ih letih, od takrat se jo je samo krpalo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Preplastitev dela LC 284012

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastitev

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ks Banjšice (priloga)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Vrednost projekta

20000 €