CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev (asfaltacija) dela ceste JP787103 - Kuk - Zabrdo

Fizično oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izboljšanje prometne povezave med krajema Grgarske Ravne in Zabrdo, ureditev ceste, katera ni prevozna z osebnim avtomobilom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltacija makadamskega dela ceste

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltacija

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V KS Grgarske Ravne - Bate med Kukom in Zabrdom

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Vrednost projekta

20000 €