CONSUL

Doživljajsko igrišče v Novi Gorici

Eva Z  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
Dozivljajsko_igrisce.jpg
Dozivljajsko_igrisce.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja dejstvo, da otroci vse manj aktivno preživljajo prosti čas. Mnogi, ki živijo v naselji v centru mesta tudi zato, ker nimajo primernega prostora, opreme ter spodbude za poučno in konstruktivno igro. 

Naslavlja tudi okoljsko problematiko, saj bi se otroci na igrišču naučili igre in veščin, ki nudijo tesnejši stik z naravo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Doživljajsko igrišče (angl. adventure playgorund) je prostor, kjer otroci preživljajo prosti čas na način, da sami ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro, neodvisno od posegov odraslih in univerzalnih ter rigidnih struktur, ki so značilne za večino otroških igrišč. 

V praksi to pomeni, da bi otroci lahko iz lesa, gline, kamnov in drugih materialov zgradili različne objekte in predmete, ki bi jih uporabili pri igri. Zgradili bi lahko svoje hišice, pohištvo, skulpture, igrala, manjše premične predmete,...

Poleg tega bi lahko zasadili svoj vrt ter drugo rastlinje. Izvajali bi lahko različne dejavnosti, vse pa bi temeljilo na aktivnem preživljanju časa na prostem in v spodbudnem okolju.

Pri igri bi z otroki sodelovali prostovoljci, ki bi jim nudili tehnično pomoč, skrbeli za varnost, jih usmerjali. To bi bila dobra izkušnja tudi zanje, saj bi lahko bili to dijaki in študenti lesarske, pedagoške stroke ali drugi prostovoljci.

Tovrstna projekta že živita v Mariboru in Kranju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt iz materialnega vidika ni preveč zahteven. Potrebno bi bilo pridobiti orodje in opremo ter redno dobavljati material (odpadni material, v naravi nabran material, material iz sponzorskih virov).

Nujna bi bila ekipa prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni nekaj ur tedensko preživeti na igrišču ter z otroki sodelovati pri igri in jim nuditi tehnično pomoč ter usmerjanje. Kot že omenjeno, bi to lahko bile osebe iz stroke, ki bi jim izkušnja koristila, ali kdorkoli drug.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na primernem mestu na travniku med Ulico Gradnikove brigade in Vojkovo cesto. V primeru opustitve projekta bi bila odstranitev objektov preprosta in ne bi za seboj pustila dolgoročnih sledi. Lokacija je prilagodljiva, zato tista, označena na zemljevidu, ni nujno dokončna.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Smisel je, da bi se projekti izvajal trajno oziroma tako dolgo, kot bi obstajalo zanimanje.

Vrednost projekta

10000 €