CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Preureditev tunela ob meji v muzej sprave med narodoma

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker bosta Nova Gorica in Gorico skupaj postali evropska kulturna prestolnica, bi bilo sožitje med obema mestoma nujno graditi na zdravih temeljih. To vključuje tudi poznavanje zgodovinskih dogodkov. Opažamo, da se skupna dognanja zgodovinarjev z obeh strani meja, ki so objavljena v njihovem skupnem poročilu, pogosto izkrivlja, zato predlagamo, da se to znanje predstavi na bolj priročen način, ki bo vsem dostopen tako rekoč vsakodnevno.  

Obenem bi z boljšo osvetlitvijo in sanacijo vlage ter kulturno ponudbo izboljšali življenski prostor mesta, saj je tunel, ki je bil nekoč že uporabljen kot mesto umetniško inštalacijo, v precej slabem stanju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam preureditev/sanacijo tunela, po katerem tečeta pešpot in kolesarska steza v smeri proti Šempetru v muzej/spominsko obeležje. To bi bilo lahko zelo preprosto narejeno s spominskimi ploščicami z napisi, kakor imajo to urejeno v spominskem parku ob Reichstagu v Berlinu. Seveda bi celostno umetnostno rešitev prepustili izvajalcu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo strokovno delo zgodovinarja, ki  bi glede na količino informacij, ki naj bi jih predstavili v okviru projekta, izbral najbolj relevantne in se v sodelovanju z umetniki/arhitekti/konstruktorji potrudil najti najbolj učinkovito predstavitev zgodovinskih dejstev. Predvidevam, da bi morali tunel tudi sanirati zaradi vlage, postaviti novo razsvetljavo ali tudi kako drugače sanirati (obdelava kamnov ali kovinska prevleka).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V tunelu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj, ko bi se dogovorili z izvajalci.