CONSUL

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Koši za ločevanje odpadkov po mestu

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
kosi_60_antracit_siva_antracit_2-1024x576.jpg
kosi_60_antracit_siva_antracit_2-1024x576.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po središču mesta in ob ulicah je večina košev za smeti za vse odpadke (srebrni). To predstavlja težavo, saj se odpadkov ne ločuje in se jih posledično ne da reciklirati. Ker smo mlado mesto z vizijo prihodnosti, bi bilo prav, da smo tudi ekološko usmerjeno mesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se vse koše po mestu v katere se meče vse odpadke, zamenja za koše z možnostjo ločevanja odpadkov. S tem bomo prispevali k temu, da bomo bolj ekološko usmerjeno mesto. Seveda pod pogojem, da bodo tej, ki smeti odnašajo, tudi upoštevali oznake za ločevanje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po mestu se stare koše za smeti zamenja z novimi, ki imajo možnost ločevanja. Treba bi bilo odstraniti stare in dodati nove.

Še bolje če se stare koše pusti in se nanje nalepi nalepka za plastiko, dodata pa se še vsaj dva nova (papir + ostali odpadki/biološki/steklo). 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Povsod kjer je postavljen koš za smeti in ne omogoča ločevanja.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad-poletje 2021

Vrednost projekta

20000 €