CONSUL

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Spoznajmo in zaščitimo ptice

Gordana  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
824250.max-1280x1280.jpg
824250.max-1280x1280.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog podajam v imenu Komisije za zaščito živali, z namenom spoznavanja in zaščite ptic v našem okolju. Po statističnih podatkih je krivolov ptic med samim vrhom kriminalnih dejanj v Sloveniji. S sodobno tehnologijo želimo predvsem mlade navdušiti nad pticami in s spremljanjem podatkov pticam še naprej zagotavljati ustrezne pogoje za življenje v našem prostoru.

V borovem gozdičku in ob Kornu želimo postaviti table z navodili o hranjenju rac, saj z nepravilnim hranjenjem (kruh) se pticam in njihovem habitatu povzroča nepopravljivo škodo.

Z nalepkami želimo opremiti steklene površine in druge površine, ki so pogostokrat razlog pogina ptic.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Predlagamo postavitev pametnih ptičjih krmilnic na dvorišča osnovnih šol, v Borov gozdiček in na travnik pred občino, v Panovec. Pametne ptičje krmilnice imajo vgrajeno kamero, ki prepozna vrsto ptice in nam pošlje podatke o obisku na telefon/ računalnik. S takšnim pristopom bi predvsem mlajše generacije navdušili nad spoznavanjem ptic, pridobljene podatke pa bi uporabili tudi pri iskanju rešitev za zaščito ptic

2. Postavitev tabel z jasnim sporočilom o prehranjevanju rac v borov gozdiček in ob Koren. Želimo prekiniti prakso hranjenja rac s kruhom, saj je ta poguben za race in njihov habitat

3. Z nalepkami, ki "odganjajo" ptice, želimo opremiti vse potencialno nevarne površine, stavbe in steklene površine, ki so velikokrat vzrok za pogin ptic. S pomočjo nalepk ptice zaznajo potencialno nevarnost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej bi izdelali in postavili tabli o ustrezni prehrani rac v Borov gozdiček in ob Korn.

Stopili bi v kontakt z osnovnimi šolami, ter jim predstavili koncept ptičjih krmilnic. Zainteresiranim bi MONG kupila ptičje krmilnice, ki bi jih postavili na dvorišče. Poleg tega bi postavili tudi nekaj krmilnic na mesta, ki so dostopna občanom: Botov gozdiček, Panovec, travnik pred občino, zainteresirane Krajevne skupnosti.

Glede na splošne statistične podatke o vzroku pogina ptic, bi določili površine, ki so v javni lasti in so nevarne za ptice, ter jih opremili z nalepkami

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na dvoriščih zainteresiranih osnovnih šol, na travniku pred občino, Borov gozdiček, Panovec, ob Kornu, zainteresirane krajevne skupnosti

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

table  hranjenje rac : marec 2021

pametne ptičje krmilnice: oktober 2021

nalepke: november 2021

Vrednost projekta

20000 €