CONSUL

Izboljšanje prometne varnosti v naselju Vrata pri Čepovanu

Goran Volk  –  18. 12. 2020  –  Območje 2
Sloka_ceste.jpg
Sloka_ceste.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja problem nevarnega cestnega odseka pri srečanju občinske ceste z regionalno cesto R609  v naselju Vrata pri Čepovanu. Občinska cesta služi kot dostop do tam živečih prebivalcev, a ker je hkrati krajša od regionalne ceste R609 jo uporablja večina voznikov. Vendar pa je občinska cesta bistveno ožja, vozniki pa ne upoštevajo hitrostnih omejitev, zato ogrožajo varnost tam živečih otrok in ostalih domačinov.  Občinske ceste se poslužujejo tudi vozniki tovornjakov, ker je manj ovinkasta

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev fizičnih ovir za umirjanje prometa, ki naj imajo svetlobna telesa, ki so vgrajena na tla, tik pred hitrostno oviro, ter namestitev prometnih znakov za:

  • za omejitvijo največje dovoljene hitrosti na 30km/h in
  • opozarjanje nevarnosti »otroci na cesti« (osvetljeni prometni znak z LED diodami).

Bistvo predloga je prvenstveno zagotoviti varnost otrok ter domačinov, ki živijo neposredno ob cesti. S postavitvijo ustrezne prometne signalizacije bodo vozniki temu primerno prilagodili hitrost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev prometne signalizacije – 4 prometne znake in postavitev ovir za umiritev prometa

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na odseku, kjer se srečata občinska ceste z regionalno cesto R609. Katesterska številka 2297, parcelna številka 2306/27

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagamo izvedbo v letu 2021.

Vrednost projekta

15000 €

Za nadaljevanje se moraš prijaviti ali registrirati.