CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev (asfaltacija) poti Pod Škabrijelom (od hiše št. 45A do 47)

Meta Mačus  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob vsakem močnejšem nalivu voda razrije makadamsko pot in je prevoznost zelo otežena zaradi velikih lukenj. Ureditev poti je nujno potrebna. Nekatera nujna vzdrževalna dela so zaradi varnosti in prevoznosti opravljali stanovalci sami. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najprej je potrebno urediti odvodnjavanje, nato pa cesto asfaltirati.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Urediti odvodnjavanje, utrditi ter asfaltirati pot.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od hiše Pod Škabrijelom 45a do hiše Pod Škabrijelom 47.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Popravilo je nujno, zato bi bila ureditev potrebna v najkrajšem možnem času.

Vrednost projekta

20000 €