CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Namestitev smetnjakov na Kolodvorski poti

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
Trenutno stanje
Trenutno stanje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Kolodvorska poti pri parkirišču za tovorna vozila (na koncu skladišča Fersped) ni nameščenega nobenega smetnjaka, tako da vozniki smeti puščajo pri zapuščenem tovornem kontejnerju. V prihodnje je potrebno predvideti tudi ureditev kamionskega parkirišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestitev smetnjaka ali ureditev manjšega ekološkega otoka ter ureditev območja okrog zapuščenega tovornega  kontejnerja. Območje bo čistejše in urejeno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev zapuščenega tovornega kontejnerja ter izgradnja manjšega ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Kolodvorski poti na koncu skladišča Fersped v smeri proti Solkanu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Drugo četrtletje 2021.

Vrednost projekta

5000 €