CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev dodatnih košev za iztrebke psov in opozorilnih tabel

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na nekaterih območjih v Novi Gorici bi bila potrebna postavitev dodatnih košev za iztrebke psov skupaj z vrečkami ter opozorilnimi tablami. Mestni svet je 22.4.1999 sprejel tudi Odlok o zaščiti živali, ki v členih 12-17 ureja dolžnosti skrbnika psa. 15. člen se sklicuje tudi na prepoved puščanja psov na zelenice in otroška igrišča. Občina naj bo vzor in pomaga, da se počasi dvigne zavest lastnikov psov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Koše z vrečkami in opozorilne table bi bilo potrebno postaviti blizu otroških igrišč in v vseh parkih v soseskah, kjer so zelenice in klopi za počitek. Posebno problematičen je pas med ulico Ivana Regenta in Cankarjevo ulico, kjer je na igralnih površinah ob vrtcu Ciciban pogosto opaziti iztrebke psov. Problematičen je tudi park za stanovanjskimi bloki na Cankarjevi ulici 13-15, kamor se pogosto zatekajo in se igrajo otroci iz OŠ Ledine. Table lahko na prijazen način opozarjajo lastnike psov, da se iztrebki pobirajo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt izvedejo ustrezne služb MONG v sodelovanju s Komunalo Nova Gorica

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zelenice sosesk oz. prednostno ob odprtih zelenih igralnih površinah v Novi Gorici in Solkanu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V 2021.

Vrednost projekta

10000 €