CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se že izvaja oz. je finansiran s strani MONG.

Ureditev prostora za kontejnerje na ulici Ivana Regenta

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče na ulici Ivana Regenta (nasproti Optike Vatovec) je popolnoma nepregledno in nevarno, saj so kljub postavitvi dveh novih betonskih podstavkov zabojniki umeščeni skoraj na pločnik. Včasih zabojniki motijo tudi sam prehod po pločniku ter smeti onesnažujejo pločnik. Zaradi take postavitve je ovinek nevaren predvsem za otroke in popolnoma nepregleden tudi za voznike.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebna bi bila odstranitev štora na travniku ter ureditev sodobnega prostora za zabojnike na tem mestu. Prostor se obda z nižjim zidom in mrežo, da se ohrani preglednost. Hkrati se na križišče namesti ogledalo za pomoč voznikom v smeri levo proti Ledinam in v obratni smeri proti Cankarjevi. Tako dobimo izboljšano varnost za pešce, večjo preglednost za voznike ter sodobno urejen prostor z zabojniki za smeti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V izvedbo projekta se vključijo pristojne službe MONG in Komunala Nova Gorica.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče treh ulic Ivana Regenta (nasproti Optike Vatovec).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad - poletje 2021