CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

550 let cerkvice sv. Mihaela v Šmihelu

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 5
Freska
Freska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dogodek naj bi pripomogel k vrednotenju kulturnega spomenika in ozaveščanju kulturne dediščine na območju novogoriške občine in širšega slovenskega ter čezmejnega območja. Dragocenost gotske cerkve sv. Mihaela v Šmihelu pri Novi Gorici so freske, ki prekrivajo celoten prezbiterij, kar je umetnostnozgodovinska redkost v našem prostoru in dobro ohranjen gotski kip sv. Mihalela. Poslikave prezbiterija, ki jih zgodovinsko označuje grb goriških grofov,  so nujno potrebne restavratorskega posega, na  koru pa na popravilo čakajo tudi okoli 150 let stare orgle z zanimivo zgodovinsko zgodbo.

Cerkvica z vaškim jedrom je letos v Folignu prejela nagrado združenja italijanskih klubov Unesco. Nagrado je prejela za skladen način življenja, ki v skrbi za ohranjanje prostora in njegove zgodovine povezuje naravno in kulturno dediščino. Prav ta nagrada potrjuje naša prizadevanje za ovrednotenje dediščine, ki bo obenem obogatila turistično ponudbo našega prostora.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo slavnostno obeležitev pomembne obletnice, ki naj bo povod za temeljito strokovno umetnostnozgodovinsko raziskavo kulturnega spomenika in zgodovinsko raziskavo območja. Spomenik doslej še ni bil deležen celotne strokovne obravnave, obstajajo le razpršeni fragmenti posamznih raziskav. 

Bistvo predloga je ovrednotenje in ohranjanje kulturne dediščine in njeno ozaveščanje v naše skupnem prostoru, kar bo bistveno prispevalo k zanimivejši turistični ponudbi.

Predvideni dogodki:

1. zgodovinska in umetnostnozgodovinska raziskava

2. simpozij in strokovna publikacija z zgibanko

3. spominski kamen Unescovega umetnika za mir Marka Pogačnika ob 550. letnici cerkve

4. ureditev notranjega in zunanjega prostora cerkve

5. koncert stare srednjeveške in renesančne glasbe

6. slavnostna sv. maša

7. druženje

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti:

1. Raziskava in publikacija v sodelovanju z ZRC SAZU - Raziskovalna postaja Nova Gorica.

2. simpozij v sodelovanju z ZRC SAZU, Raziskovalno postajo Nova Gorica in Goriškim muzejem.

3. Ureditev prostora v sodelovanju z Zavodom za varstvom kultrne dediščine in Cerkvenim pastoralnim in gospodarskim svetom, Krajevno skupnostjo in Turističnim društvom Ozeljan, Civilno zaščito in Ministrstvom za okolje in prostor.

4. Postavitev litopunkturnega kamna v izvedbi umetnikov Marka in Marike Pogačnik.

5. Koncert v organizaciji Kulturnega doma Nova Goirca in Festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores musicae.

6. Pogostitev v organizaciji Turističnega društva in Krajevne skupnosti Ozeljan Šmihel.

7. Organizacija dogodkov - zavod Kinokašča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vaško jedro Šmihel.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Konec septembra oziroma začetek oktobra 2021 ob že tradicionalnem shodu za praznik vaškega patrona sv. Mihaela, 29. septembra

Dokumenti

Vrednost projekta

11000 €