CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Panovec - premik strelišča

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gozd Panovec je eden najbolj izjemnih mestnih gozdov v Sloveniji. S pridom ga uporablja raznolika paleta uporabnikov oz. obiskovalcev - sprehajalci, tekači, kolesarji, gobarji, gozdarji ... Poleg tega je zanj značilna neverjetna biotska pestrost živih bitij, ki v njem prebivajo. Zaradi vsega naštetega je z občinskim odlokom razglašen za naravni spomenik in za gozd s posebnim namenom.

Ena izmed dejavnosti, ki se v Panovcu izvaja, je tudi streljanje (strelišče). Z vidika upravljanja prostora gre za enega najbolj degradiranih predelov Panovca, z vidika rabe pa za konfliktno dejavnost, ki je za okolje moteča in za obiskovalce nevarna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Območje strelišča je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Predlagamo premik strelišča na kakšno drugo, za to dejavnost ustreznejšo lokacijo izven Panovca. S premikom strelišča bi na eni strani iz Panovca umaknili dejavnost, ki je za okolje moteča, za obiskovalce pa nevarna, na drugi pa sprostili prostor, ki bi se ga v bodoče lahko namenilo za druge, bolj mestotvorne vsebine (gozdni mestni park, dodatne rekreacijske vsebine, otroška igrišča, gozdne učne poti, klopi, piknik prostor ...)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V prvi fazi mora MONG sprožiti pogovore s trenutnimi uporabniki strelišča, s katerimi bi začeli iskati ustrezne rešitve. V roku dveh let bi se moralo območje strelišča odpreti za javnost. V prihodnjih letih pa bi se v soglasju s pristojnimi institucijami poiskalo za ta prostor ustrezne mestotvorne vsebine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Moral bi se izvesti že davno, vendar bolje pozno kot nikoli.