CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnovitev poti med Ul. Pinka Tomažiča (NG) in Via Antonio Tonzig (GO) - Pristava

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
prehod.jpg
prehod.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot med omenjenima uilcama je bila zaprta po drugi svetovni vojni. Predlagam da se ta povezava ponovno uspostavi za pešce in kolesarje. S tem se bo možno izogniti nevarnemu nezaščitenemu železniškemu prehodu v bližini za prehod državne meje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da se odstrani ograja, uredi povezava, pločnik in kolesarska steza.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prvi del projekta je priprava projektne dokumentacije in pridobitev ustreznih pooblastil, dovoljenj ter ponudb izvajalcev del. Drugi del je potem sama izvedba del in predaja v uporabo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na koncu ul. Pinka Tomažiča v smeri proti državni meji.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim bo pripravljena projektna dokumentacija in potrebna dovoljenja.

Vrednost projekta

15000 €