CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Popravilo ceste v Šempasu (proti hišam št. 183 - 184A)

Fizično oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Janko Škarabot (Sopredlagatelji: Marjan Škarabot, Cvetka Kren, Aleš Remec, Andreja Leban)

Predlagam ureditev spodnjega dela ceste z zabijanjem jeklenih pilotov oziroma s kakršnimkoli drugim načinom utrditve bankine.

Cestišče se vedno bolj podaja in bojimo se, da bo kmalu prišlo do podora.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po izvedbi projekta bi lahko lastniki prebivališč, obdelovalnih površin in gozdov do njih dostopali ter preprečili podor cestišča ter s tem večje stroške sanacije.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstraniti je potrebno poškodovan asfalt na udrtih delih cestišča, odstraniti neutrjen del bankine, utrditi bankino ter asfaltirati poškodovani del cestišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvedba se bo v celoti vršila na cesti s parcelno št. 228 v k.o. Šempas in del ceste s p.št. 5261/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Vrednost projekta

18500 €