CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba predloga ni v skladu s prostorskimi akti.

Ureditev vaškega jedra (Lokovec) 1.faza

Fizično oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev načrtovanega dela vaškega jedra sovpada z uporabo parkirnih prostorov in obračališčem avtobusa za center tehniške dediščine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1.faza ureditve vaškega jedra je namenjena izgradnji podpornega zidu na južni in zahodni strani ter sanacija temeljev obstoječega piedestala spomenika.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strojni izkop temeljev in izdelava opornega zidu oz. gradnja kamnite škarpe. Poseg bo vplival tudi na statiko spomenika, zato je treba sanirati tudi te temelje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvedba projekta se nanaša na središče vasi, zahodni del ob cerkvenem zidu na javnem dobro, parcela št. 1714/10.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021