CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev odvajanja meteornih vod na stičišču Rutarjeve in Kosovelove ulice

Zora Korenč  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
Stičišče Rutarjeve in Kosovelove ulice
Stičišče Rutarjeve in Kosovelove ulice

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na stičišču Rutarjeve in Kosovelove ulice ni odtočnih rešetk za odvodnjavanje meteorne vode. Ob intenzivnejših nalivih (v zadnjem obdobju so zelo pogosti ) priteče voda z Rutarjeve ceste na privatno zemljišče in povzroča škodo (poplave v spodnjih prostorih hiš). 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam vgradnjo dodatnih odtočnih rešetk za preprečitev vdora meteorne vode s ceste na privatno zemljišče. S tem bi preprečili vdor meteorne vode v hiše, ki stojijo na tej lokaciji. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo vgraditi dodatne odtočne rešetke za odvodnjavanje meteorne vode. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel na stičišču Rutarjeve in Kosovelove ulice. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ta projekt naj bi se izvedel čim prej, saj se je intenziteta in količina padavin zaradi podnebnih sprememb v zadnjem obdobju povečala.  

Vrednost projekta

10000 €