CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje dela krajevne ceste iz Podlak proti Fobškemu Kalu

Fizično oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagateljica Tina Rejec

Ta predlog zato, ker je v zimskem času cesta Podlaka - Banjšice ali Podlaka-Bate težko prevozna kljub pluženju zaradi zametov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltranje vsaj dela ceste iz Podlak proti Fobškem Kalu, da bo lahko cesta v zimskem času odprta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cesto bi bi bilo potrebno enkrat v redu utrditi, asfaltirati ali betonirati, ter narediti odvodne kanale, da bi bila cesta tudi po dežju prevozna. Glede na to, da projekt ne predvideva kompleksnejših investicij zadostuje utrditev ceste od Podlak do spomenika Milana Kalana.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na relaciji Podlaka-Fobški Kal

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Upam, da čim prej

Vrednost projekta

20000 €