CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

GOSTINSKO TURISTIČNA PROMOCIJA, ADRIAGRAF d.o.o.

Martina Valenčič  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Menim, da bi z mojo aktivnostjo v smeri promocije Nove Gorice in širše okolice, bistveno napredovali:
www.adriagraf.eu - www.latuavia.eu - www.freetime.si

Za to moje delo potrebujem dovolj dober poslovni prostor v Novi Gorici in zelo koristno bi bilo, v kolikor bi moje podjetje ADRIAGRAF d.o.o. dobilo v upravljanje kakšen hotel iz Nove Gorice, npr: hotel Sabotin.

Imam zelo veliko izkušenj v promociji turizma le to pa je moje podjetje delalo tudi v Italiji:
www.latuavia.eu/adpromo/adpromo.htm
www.freetime.si/tv/index.html
www.monarh.cc

 

 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo mojega predloga je izredno povečan obisk turistov iz različnih držav EU in sveta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kot rečeno bi potrebovala ustrezen poslovni prostor v Novi Gorici in v upravljanje ali lastništvo enega izmed večjih hotel v Novi Gorici - npr. hotel Sabotin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal na celotnem območju in širšem območju Nove Gorice, kot je navedeno.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ta projekt se lahko prične izvajati takoj.

Projekt bi v pričetku bil vreden vsaj 20.000 euro, katere lahko ponudite, vendar pa bi kasneje uspešno vključila tudi vse druge zainteresirane.