CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Otroško igrišče in igrišče za košarko/nogomet na območju naselja bratov Hvalič

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kromberk s svojimi številnimi naselji predstavlja velik del bivalnega območja v občini Nova Gorica. To pomeni, da na tem območju živi tudi veliko mladih družin z otroki, mladih in manj mladih, ki trenutno nimajo urejenega ustreznega prostora za igro, druženje in športno dejavnost.

Najbližja igrala za otroke in igrišče se nahaja pri kromberški cerkvi (in ni bilo urejejno s strani občine) in v centru Nove Gorice, kar je preveč oddaljeno od naselja bratov Hvalič, da bi družinam, otrokom in mladim zagotavljalo kakovostno preživljanje prostega časa v bližini doma.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- postavitev otroških igral

- postavitev klopc, smetnjakov

- postavitev javne razsvetljave na območju igrišča

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- zagotovitev ustreznega zemljišča 

- postavitev oziroma izgradnja igral ter igrišča ter druge potrebne opreme

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagam zemljišče med podjetjem Elektro Primorska in Medicinskim centrom Vid, ki je bilo dolga leta zaraščeno oziroma uporabljeno za parkiranje avtomobilov.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

/

Vrednost projekta

20000 €