CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Umiritev prometa na Erjavčevi ulici in zagotovitev varnosti pešcev

Anonimno oddan predlog  –  26. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Erjavčeva ulica je z odprtjem meje z Italijo postala zelo obremenjena ulica. Prečkanje ulice je na mestih kjer ni semaforja postalo zelo nevarno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na Erjavčevi ulici v križišču z Bidovčevo ulico in Ulico Marija Kogoja postavi ali cestno grbino (ležeči policaj) za umiritev prometa ali pa semafor za pešce. Na ta način bi omogočili varnejši prehod ulice in pa zmanjšali hitrost vožnje. Bistvo predloga je boljša varnost pešcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev cestne grbine ali semaforja za prehod pešcev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Erjavčeva ulica križišče Bidovčeva ulica in Marija Kogoja.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Vrednost projekta

20000 €