CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev igrišča z igrali za otroke v Solkanu - park ob ulici Matevža Veluščka

Matej Makovec  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
park.jpg
park.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Novi Gorici ima skoraj vsaka soseska svoja otroška igrala. V Solkanu na koncu slepe ulice Matevža Veluščka je majhen park, kjer bi lahko postavili igrala in bi se otroci iz sosednjih ulic (Tominčeva ulica, Ulica Matevža Veluščka, Ulica Trinka Zamejskega in ulica XXX. divizij) lahko igrali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev majhne zelenica cca 150m2 v igrišle z igrali za majhne otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev zelenice, ki se jo nadomesti z prodcem in montaža raznih igral.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zelenica se nahaja na koncu slepe ulice Matevža Veluščka v Solkanu na parceli 1558/1 KO SOLKAN

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.

Vrednost projekta

10000 €