CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Sanacija avtobusnih čakalnic: Lohke, Mrcinje, Breg, Krvavec, pri igrišču

Fizično oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Izidor Žbogar

Avtobusne čakalnice so v slabem stanju. Problem je, ker se tam zadržujejo otroci, ko čakajo na avtobus.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo čakalnic zaradi varstva otrok in ostalih krajanov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo zamenjati vrata (pri igrišču) pri eni popraviti streho, urediti klopi v čakalnicah, ponekod zamenjati okna.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po celotnih Banjšicah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.

Vrednost projekta

20000 €