CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Zeleno eko mesto

Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pozdravljeni 

Moj predlog je sledeč kot vemo za občino Piran imajo urejeno garažno hišo vstop v jedro omejen. 

Opis 

Tudi Nova Gorica potrebuje podobno zgodbo urejenosti miru tihožitja. Samo mesto začetne gradnje je bilo zasnovano v skrito vojaško strateško letalsko bazo. Zato je bila njena dolžina 1. 100 metrov tudi vsaka glavna ulica je imela svoj pomen. Danes le redki vedo svojega pomena. Skozi čas se je mesto nenehno dopolnjevalo spreminjalo ter prostora več ni. Populacija se je povečala tako tudi prevozna srectva in neznosen promet. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo je, da v dolžini 1.100 imamo preveč prehodov za pešce delpinova Gradnikova 11 kom Kidričeva podobno  se pravi na vsakih 100 m  ali manj. Koliko izpusta vozilo opravi koliko prometa je jutranjem času koliko traja, da se ta vrvež umiri od 8 pa tja do 18 pop, ko se počasi umirja. No zapreti mesto samo za domačine in dostavo urediti parkirni prostor za goste.Vsak se lahko sprehodi ne potrebuješ veliko 10 min do 15min si mesto prehodil za starejše občane mogoče mini avtobus, ki krožijo primer. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zaporo z zapornicami in enosmirnim prometom ter izgradnjo garažne ali parkirišč ter primerno ceno parkirnine. Smer krožno križišču qulandija poteka glavna pot vhod dvosmerno v mesto proti železniške postaji. Enosmerni promet Cankerrjeva, Gradnikove na ulico Karla Lavriča Rejčeva izhod Prvomajska, Erjavčeva izhod Prvomajska Kidričeva zapora proti občini enosmirna na Kidričeva iz smeri Zorka Jelinčičeva itd.. skratka se, da urediti. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Celotno območje ureditev in sprememba urbanega načrta prometa pretočnost, da občani imajo prost prehod iz mesta in v mesto samo. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Težko je opredeliti časovno omejitev ker se ljudje teško prilagajajo. Mogoče postopoma določen del kasneje preostalo.