CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev in osvetlitev križišča in ceste pri bivšem Mipu do Panovca

Anonimno oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče pri nekdanjem Mipu je v celoti v temi, nepregledno ter nevarno za pešce. Prav tako cesta, ki poteka do gozda Panovec, kjer je tudi parkirišče. Križišče in cesta predstavljata enega izmed vhodov v sam gozd, ki pa sta v slabem stanju, povsem v temi, nevarna ter brez smetnjakov. Prvi vhod v Panovec, pod Grčno je bil lepo urejen, sedaj bi bil čas, da se uredi še drugi vhod, ki je prav tako množično uporabljen.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev razsvetljave na samem križišču ter po cesti do vhoda v Panovec s postavitvijo smetnjakov. S tem bi se izboljšala preglednost in vidnost pešcev, kolesarjev ter avtomobilov, ki se zapeljejo do parkirišča. S postavitvijo smetnjakov pa bi uredili nesnago, ki se trenutno nahaja ob vhodu v gozd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna ureditev razsvetljave, ureditev ceste do parkirišča, postavitev smetnjakov. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od križišča pri nekdanjem Mipu pa do vhoda v gozd Panovec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku enega leta ali več.

Vrednost projekta

17000 €