CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se že izvaja oz. je finansiran s strani MONG.

Ureditev ceste do zaselka PODROB 2302 Kromberk 1285/3, 1285/5...

Anonimno oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 1
Podrob.jpg
Podrob.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev asfaltacije ceste, ki vodi do zaselka Podrob v Kromberku. Cesta je zelo uničena oz. v zelo slabem stanju. Zavedati se je potrebno, da vsakodnevno vozi po omenjeni cesti avtobus mladoletne otroke v šolo in nazaj. Težave pa se pojavijo tudi, ko so prireditve na gradu Kromberk, ko je cesta zaparkirana iz obeh strani in je vožnja po njej nevarna in skoraj da onemogočena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev ceste do zaselka Podrob ter vse do hiš št. 1 - 9. Potreben nov asfalt zaradi same varnosti uporabnikov. Trenutno je cesta v zelo slabem stanju. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltacija in nova ureditev ceste. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesto je potrebno urediti od križišča iz glavne ceste, torej od smetnjakov do zadnje hiše. Cesta 2302 Kromberk 1285/3 itd.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Februar 2021