CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR.

Ureditev in osvetlitev ceste za Pavšičevo naselje

Anonimno oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z ureditvijo bi dosegli lažji dostop za vozila, posledično bi z novo cestno infrastrukturo zagotovili vseh sprehajalcem in otrokom iz naselja večjo varnost. Predvsem to velja za osvetlitev ceste, katere ni. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Obnova cesta (trenutno je sam asfalt dotrajan, katerega komunala samo zasipuje)

2. Širjenje cesta na nekaterih delih, tako da se lahko srečata vsaj dva avtomobila istočasno

3. Postavitev luči na cesti, ki vodi v naselje

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zamenjava asfalta, minimalno na poškodovanih delih in priklop luči na obstoječo električno napeljavo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od veterine Nova Gorica do Pavšičevega naselja. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Druga polovica 2021.