CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost izvedbe predloga presega 20.000 EUR. Izvedba predloga ni v skladu s prostorskimi akti.

Motokros proga

Patrik Fabijan  –  17. 12. 2020  –  Območje 3
MOTOKROS
MOTOKROS

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na goriškem in širši okolici ni motokros proge, na kateri bi lahko motokrosisti trenirali in se pripravljali na tekmovanja. Motokrosistov nas je veliko in radi bi trenirali na domači progi v bližini doma. Sedaj smo se primorani voziti na treninge daleč po celotni Sloveniji in celo v tujino. Imamo veliko podmladka, ki bi jim proga omogočila dobre treninge in s tem možnost, da se izkovajo v vrhunske športnike.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da bi bilo potrebno zgraditi progo, na kateri bi lahko trenirali in se pripravljali na tekmovanja. S tem projektom bi Banjška planota pridobila novo športno panogo in s tem pripomogla k razvoju okoliša in turizma.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi zahteval, sedanjim parcelam spremenit namemnbnost, iz kmetijskega in gozdnega zemljišča v športni objekt in z gradbenimi stroji zgraditi progo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija projekta bi bila v Baskah pri Grgarskih ravnah. Številke parcel so 2514/1, 2521, 2513 in 2514/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Najbolj primeren čas je spomladi. Po ureditvi dokumentacije, je časovni okvir za izgradnjo proge približno dva tedna.


Login To Comment
Ni mejnikov