CONSUL

Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a od 23. novembra do 18. decembra 2020.

 

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 500.000 € proračunskih sredstev občine za leti 2021 in 2022. Vrednost posameznega predloga je omejena na do 20.000 €.

Proracun
Predlog

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v prihajajočem proračunskem obdobju, skladen z zakonodajo in v pristojnosti občine. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Ilustracije sprite notranje glasuj

Glasuj!

Med 11. in 17. januarjem 2021 si lahko odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica.

 

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi si izbral tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kaj
Kdo

Kdo?

Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je v letu 2020 dopolnil/-a vsaj 15 let.

Kdo

Kako?

Glasovanje je potekalo med 11. in 17. januarjem 2021.

Kako

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Nova Gorica in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.

Izglasovani predlogi (33)

 • Območje 1:

  Kromberk – Loke, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
 • Območje 2:

  Čepovan, Lokve – Lazna, Ravnica in Trnovo
 • Območje 3:

  Banjšice, Grgar, Grgarske Ravne – Bate in Lokovec
 • Območje 4:

  Branik, Dornberk, Gradišče in Prvačina
 • Območje 5:

  Osek – Vitovlje, Ozeljan – Šmihel in Šempas

Zasaditev vrtnic ob Kromberški cesti (parceli...

22. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagam zasaditev vrtnic na Kromberški vpadnici v mesto. Nova Gorica ima v grbu...
3000 €
Izveden

Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice...

22. 12. 2020  •  Območje 3

Zaradi vedno večjega prometa (kamioni, traktorji, osebni avtomobili) je cesta v slabem...
20000 €
Izveden

Postavitev prometnega ogledala na križišču...

22. 12. 2020  •  Območje 3

Nepreglednost prihoda iz JP787103 na LC284011. na LC 284011 in JP787103 Čimprej
1000 €
Izveden

Doživljajsko igrišče v Novi Gorici

18. 12. 2020  •  Območje 1

Projekt naslavlja dejstvo, da otroci vse manj aktivno preživljajo prosti čas. Mnogi, ki...
10000 €
Izveden

Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan...

18. 12. 2020  •  Območje 1

V SOLKANU NI VEČNAMENSKEGA PROSTORA ZA DRUŽENJE KRAJANOV IN IZVAJANJE ŠPORTNIH,...
20000 €
Izveden

Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem

18. 12. 2020  •  Območje 2

V center Trnovega prihaja vedno večje število obiskovalcev, tako domačinov, kot tudi od...
20000 €
Izveden

Polnilna postaja za električna kolesa na Trnovem

18. 12. 2020  •  Območje 2

Na Trnovo se pripelje vedno več kolesarjev z električnimi kolesi, ki za nadaljevanje...
10000 €
Izveden

Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični...

18. 12. 2020  •  Območje 3

Asfalt na igrišču ob podružnični šoli v Grgarju je dotrajan. Na večih mestih so...
20000 €
Izveden

Borov gozdiček - učilnica na prostem

18. 12. 2020  •  Območje 1

S tem predlogom skušamo olajšati težavo zapiranja šol zaradi epidemije covid 19, saj...
10000 €
Izveden

Most/križišče pri veterinarskem zavodu

18. 12. 2020  •  Območje 1

Križišče pri veterinarskem zavodu v katerem se priključuje cesta iz pavšičevega...
2000 €
Izveden

e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad...

17. 12. 2020  •  Območje 4

Tabor je srednjeveška spomeniško zaščitena vas, ki zaradi svoje ujetosti znotraj...
20000 €
Se izvaja

Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih...

17. 12. 2020  •  Območje 5

Imamo dve kultornozgodovinski zanamenitosti, ki iz leta v leto privabljata vedno več...
20000 €
Izveden

Ureditev okolice doma krajanov Osek in...

17. 12. 2020  •  Območje 5

Pri novozgrajenem domu krajanov v Oseku je, da bo zaživel v svoji funkcionalnosti,...
20000 €
Izveden

Cvetoči zidovi - umetniške preslikave betonskih...

16. 12. 2020  •  Območje 1

Veliko površin v Novi Gorici je posprejanih z napisi, ki nimajo prav nobene umetniške...
6000 €
Se izvaja

Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

16. 12. 2020  •  Območje 2

Predlagatelj Nejc Kofol Igrišče je dotrajano, asfalt razpokan iz njega že rase...
20000 €
Izveden

Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje

15. 12. 2020  •  Območje 5

Obnova cestišča je po 40-ih letih nujno potrebna zaradi dotrajenosti, ker v vsem tem...
20000 €
Izveden

Ureditev multimedijskega prostora - Solkanska...

15. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagatelj Jožef Markič V prostorih, kjer je urejena zbirka, Delavnica solkanskega...
20000 €
Izveden

Postavitev kažipot tabel hišnih številk -...

14. 12. 2020  •  Območje 4

V novem delu naselja zalošče so hišne številke razdeljene tako, da ni moč hitro...
2500 €
Izveden

Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu

13. 12. 2020  •  Območje 3

Streha na objektu je azbestna in močno dotrajana. Stavba kot sama pa močno kazi izgled...
20000 €
Se izvaja

Ureditev Športnega parka Rožna Dolina

12. 12. 2020  •  Območje 1

Športni park v Rožni Dolini je sestavljen iz dela z otroškimi igrali, igrišča za...
20000 €
Izveden

Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem...

12. 12. 2020  •  Območje 5

Z ureditvijo kamnitega zidu, ki se ruši, gre za ohranjanje zgodovinske in kulturne...
20000 €
Izveden

Sončna ura v centru Nove Gorice

11. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagatelj Miran Tratnik Profesor fizike na Gimnaziji Nova Gorica s skupino...
2000 €
Se izvaja

Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar

11. 12. 2020  •  Območje 3

V vas Grgar se je v zadnjih letih preselilo veliko novih družin. Vas se na obrobjih...
14000 €
Izveden

Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo...

08. 12. 2020  •  Območje 4

Svet KS Dornberk ocenjuje da predlog zagotavlja osnovne pogoje za prevoz s kolesi in...
20000 €
Se izvaja

Ureditev mladinske sobe v Prvačini

07. 12. 2020  •  Območje 4

V Prvačini je veliko otrok-majhnih,pa tudi že najstnikov,ki bi potrebovali svoj prostor...
7000 €
Izveden

Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad...

07. 12. 2020  •  Območje 4

V vasi Gradišče nad Prvačino predlagam ureditev travnate površine, s katero bi lahko...
20000 €
Izveden

Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na...

06. 12. 2020  •  Območje 4

V naši vasi Gradišče nad Prvačino predlagam nakup 2.000 m2 zemljišča ob pokopališču, s...
20000 €
Se izvaja

Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)

05. 12. 2020  •  Območje 5

Cesta, ki vodi v center vasi Ozeljan skozi zaselek »Otava« je, ne glede na to da gre za...
9000 €
Izveden

Ureditev nabrežja Korna

04. 12. 2020  •  Območje 1

Nabrežje potoka Koren je vedno bolj urejeno, voda je čista in mnogo prebivalcev radi...
20000 €
Izveden

Večnamenski pomični nadstrešek - dom krajanov...

04. 12. 2020  •  Območje 2

Predlagatelj Samo Pavlin Pred domom krajanov v k.s. Ravnica predlagam posatavitev...
20000 €
Izveden

Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče...

04. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagatelj Vladimir Komel Moj predlog je namenjen dokončanju neasfaltiranih delov...
20000 €
Izveden

Preplastitev asfaltnega igrišča na Trnovem

03. 12. 2020  •  Območje 2

Asfalt na igrišču je močno dotrajen. Igrišče pa je vsakodnevno dobro obiskano. Na novo...
20000 €
Izveden

Postavitev klopi (postajališča Rožna Dolina in...

27. 11. 2020  •  Območje 1

Starejšim prebivalcem bi omogočili počitek v času čakanja na mestni avtobus in počitek...
6000 €
Izveden

Neizbrani predlogi (113)

 • Območje 1:

  Kromberk – Loke, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
 • Območje 2:

  Čepovan, Lokve – Lazna, Ravnica in Trnovo
 • Območje 3:

  Banjšice, Grgar, Grgarske Ravne – Bate in Lokovec
 • Območje 4:

  Branik, Dornberk, Gradišče in Prvačina
 • Območje 5:

  Osek – Vitovlje, Ozeljan – Šmihel in Šempas

Vodovodna pot Kromberk

14. 12. 2020  •  Območje 1

Vodovodna pot, ki se ga iz Gorice (Erjavčeva ulica) pa do gradu Kromberk, je na...
20000 €

Obnova nekdanjega zajetja pitne vode - Preserje

17. 12. 2020  •  Območje 4

Obnova bivšega zajetja pitne vode za vas Preserje. Zajetje ima stalno vodo in je bilo...
15000 €

Park za ulično vadbo v Dornberku

08. 12. 2020  •  Območje 4

Svet KS Dornberk s tem predlogom poskuša zagotoviti primanjkljaj v športnih objektih na...
20000 €

Preureditev tunela ob meji v muzej sprave med...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Ker bosta Nova Gorica in Gorico skupaj postali evropska kulturna prestolnica, bi bilo...

Moja žival, moja odgovornost (osveščanje o...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Predlog podajam v imenu Komisije za zaščito živali. Predlagamo ponatis rokovnikov "...
10000 €

Kontejnersko mesto Čepovan

17. 12. 2020  •  Območje 2

Ker imamo v centru Čepovana kontejnerje razmetane za bivšo trgovino in kazijo podobo...
12000 €

Umiritev prometa na Erjavčevi ulici in...

26. 11. 2020  •  Območje 1

Erjavčeva ulica je z odprtjem meje z Italijo postala zelo obremenjena ulica. Prečkanje...
20000 €

Postavitev zunanjih zaklepnih omaric na območju...

17. 12. 2020  •  Območje 1

Ugotavljam, da se veliko ljudi na rekreacijo v Panovec pripelje z avtomobilom, tudi če...
9000 €

Ureditev ulične osvetljave ob bloku Rutarjeve...

04. 12. 2020  •  Območje 1

predlagamo več osvetljave, zaradi same varnosti. na splošno je okoliš preveč temen in...
12000 €

Dovozna pot ob bloku Rutarjeva 8 (Nova Gorica)

04. 12. 2020  •  Območje 1

z leti se je dovozna pot, ki vodi do bloka Rutarjeva ulica 8, zelo uničila in obrabila....

Asfaltacija ceste - Loke (do hiše št. 15)

12. 12. 2020  •  Območje 1

Nov asfalt v Loke 15. Asfalt se obljublja že 6 let. Projekt še ni bil izveden. Po mojih...
20000 €

Postavitev dodatnih košev za iztrebke psov in...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Na nekaterih območjih v Novi Gorici bi bila potrebna postavitev dodatnih košev za...
10000 €

Spoznajmo in zaščitimo ptice

18. 12. 2020  •  Območje 1

Ta predlog podajam v imenu Komisije za zaščito živali, z namenom spoznavanja in zaščite...
20000 €

Obnovitev poti med Ul. Pinka Tomažiča (NG) in...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Pot med omenjenima uilcama je bila zaprta po drugi svetovni vojni. Predlagam da se ta...
15000 €

Vzpostavitev manjše ploščadi za prireditve med...

16. 12. 2020  •  Območje 1

Postavitev amfiteatra v Borovem gozdičku, s katerim bi Novogoričani pridobili lep...
20000 €

Poučevalno tematska točka zelenega mesta na...

22. 12. 2020  •  Območje 1

Domačini in obiskovalci ob sprehodu po Novi Gorici prečkajo kraj, ki bode v oči. Prehod...
18000 €

Obnova igral in ureditev parka v Prvačini

14. 12. 2020  •  Območje 4

Igrala v parku v Prvačini so mesto druženja najmanjših in njihovih staršev. Zelo so...
20000 €

550 let cerkvice sv. Mihaela v Šmihelu

18. 12. 2020  •  Območje 5

Dogodek naj bi pripomogel k vrednotenju kulturnega spomenika in ozaveščanju kulturne...
11000 €

Asfaltiranje ceste v Lokah (med hišami št. 31C...

22. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagatelj Žarko Leban Trajna ureditev peš in prevozne poti Asfaltiranje 350...
20000 €

Koši za ločevanje odpadkov po mestu

18. 12. 2020  •  Območje 1

Po središču mesta in ob ulicah je večina košev za smeti za vse odpadke (srebrni). To...
20000 €

Varovanje kopalcev v Soči na kopališču v Solkanu

04. 12. 2020  •  Območje 1

V MONG imamo krasno reko Sočo, kajakaški center, končuje se nov kolesarski most ... na...

Obnova vodnjaka-pipe na trgu pred cerkvijo v...

17. 12. 2020  •  Območje 5

Vodnjak je zadnji obstoječi od javnega vodovoda v nekdanji občini Šempas (Schonepas) iz...
20000 €

Namestitev smetnjakov na Kolodvorski poti

18. 12. 2020  •  Območje 1

Na Kolodvorska poti pri parkirišču za tovorna vozila (na koncu skladišča Fersped) ni...
5000 €

Ureditev telovadnice na prostem - travnik pri...

09. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagam ureditev telovadnice na prostem na območju travnika na železniški postaji,...

Park za pse

09. 12. 2020  •  Območje 1

V nasem mestu in okolici so psi zvesti spremljevalci obcanov. Tudi psi bi lahko imeli...

Ureditev (asfaltacija) dela ceste JP787103 -...

22. 12. 2020  •  Območje 3

Izboljšanje prometne povezave med krajema Grgarske Ravne in Zabrdo, ureditev ceste,...
20000 €

Implementacija prevoza koles v sistem javnega...

11. 12. 2020  •  Območje 3

Problematika povezave podeželja z mestom s kolesom je v neizdelanih kolesarskih...
20000 €

Ureditev športnega igrišča v Prvačini

14. 12. 2020  •  Območje 4

Turistično društvo Prvačina in Krajevna skupnost Prvačina predlagata ureditev...
20000 €

Prenovitev kipa aleksandrinke v Borovem gozdičku

22. 12. 2020  •  Območje 1

Prenovitev, ker sanacija ni več možna. Saj je vrhnji del kipa popolnoma uničen, spodnji...
10000 €

Spletne foto kamere

24. 11. 2020  •  Območje 2

Promoviranje občine preko spleta, turizem, vreme, rabo digitalnega materiala za...
20000 €

Preplastitev dela cest v Mrcinjah (od hiše št....

22. 12. 2020  •  Območje 3

Zelo slab asfalt v KS Banjšice v kraju Mrcinje
20000 €

Igrišče Branik

05. 12. 2020  •  Območje 4

Trenutno stanje igrišča je slabo. Podlaga igrišča je razpokana in pod naklonom v...
20000 €

Ureditev sodobne trim steze Panovec

11. 12. 2020  •  Območje 1

Ureditev sodobne Trim steze Panovec s postavitvijo športnih naprav, umestitev plezalnih...
20000 €

Ureditev kanalizacije na vasi SAKSID.

07. 12. 2020  •  Območje 4

- Zaradi nevzdržnega stanja, ko se koncentrirane fekalije prosto izlivajo po jarkih in...

Počivališče za kolesarje in pohodnike - Grudnica

17. 12. 2020  •  Območje 2

Ker čez Čepovansko dolino prehaja vse več kolesarjev in pohodnikov, ki so se tam že...
6000 €

javna sportna igrišča

23. 11. 2020  •  Območje 1

v NG in okolici je veliko športnih igrišč, vendar jih je le malo namenjenih javni...

Izboljšanje prometne varnosti v naselju Vrata...

18. 12. 2020  •  Območje 2

Predlog naslavlja problem nevarnega cestnega odseka pri srečanju občinske ceste z...
15000 €

Pločnik ob igrišču OŠ Ledine (proti Partizanski...

22. 12. 2020  •  Območje 1

Učenci, ki hodijo v OŠ Ledine nimajo varnega dostopa do šole, saj na delu cestišča ni...
10000 €

Označitev dreves v parku Lenassi pri vrtcu...

14. 12. 2020  •  Območje 1

Mlajše generacije, ki park uporabljajo ne vejo, da je bila nasaditev dreves v tem parku...
3000 €

Ureditev otroškega atrija OŠ Branik

27. 11. 2020  •  Območje 4

Za potrebe kvalitetnega preživljanja prostega časa, bi v zavetrnem atriju med šolo in...
20000 €

Nov ekološki otok Preserje (Mravljevi)

26. 11. 2020  •  Območje 4

Potrebno je omogočiti ločevalno odlaganje odpadkov krajanom zaselkov: Mravljevi, Zajči...
12000 €

Obnova garderobnih prostorov v Sokolskem domu v...

16. 12. 2020  •  Območje 4

Pred dobrim letom smo v prostorih Sokolskega doma v Prvačini s pomočjo participativnega...
20000 €

Otroško igrišče Vetrišče

15. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagatelj Aldo Vuga Pred 50 leti je "Skupnost graditeljev komunalnih naprav"...

Otroško smučišče na Lokvah

16. 12. 2020  •  Območje 2

Mislim, da bi si naši najmlajši v občini Nova Gorici zaslužili majhno žičnico na Lokvah...

Sanacija avtobusnih čakalnic: Lohke, Mrcinje,...

18. 12. 2020  •  Območje 3

Predlagatelj Izidor Žbogar Avtobusne čakalnice so v slabem stanju. Problem je, ker...
20000 €

Obnova jaška pri bloku Rutarjeva ulica 8

04. 12. 2020  •  Območje 1

Zaradi dotrajanosti jaška, bi ga bilo potrebno obnoviti oziroma popraviti. v takem...
3000 €

Bralne urice Branik

26. 11. 2020  •  Območje 4

Z namenom približanja bralne kulture najmlajšim, se predlaga ureditev prostora v bodoči...

Ureditev in vzdrževanje otroških igrišč v Novi...

26. 11. 2020  •  Območje 1

Soočamo se z neurejenimi otroškimi igrišči. Pogosto se pozabi na vzdrževanje in občasno...
20000 €

Ureditev in osvetlitev križišča in ceste pri...

17. 12. 2020  •  Območje 1

Križišče pri nekdanjem Mipu je v celoti v temi, nepregledno ter nevarno za pešce. Prav...
17000 €

Prehod za pešce avtobusna postaja Osek-Vitovlje

25. 11. 2020  •  Območje 5

Predlagam označitev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah Osek- Vitovlje. To, da ga...

Obnova otroškega igrišča v Zaloščah

08. 12. 2020  •  Območje 4

Svet KS Dornberk podaja redlog za ureditev ali zamenjavo igral na igrišču v Zaloščah,...
20000 €

Obnova cestišča na ulici Med trtami Kromberk

01. 12. 2020  •  Območje 1

Obnova cestišča na ulici Med trtami Kromberk, ker je zelo težko dostavljati stvari...

Obnova klopi ob bloku na Rutarjevi ulici 8

04. 12. 2020  •  Območje 1

zaradi starosti, vremenskih pojavov so klopi pred blokom dotrajale. v takem stanju so...
5000 €

Klopi v parkih in ob sprehajalnih poteh v Novi...

09. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagatelj Aleksandra Gašparin Ureditev klopi ob sprehajalnih poteh in ureditev...
19500 €

Info Točka Branik

26. 11. 2020  •  Območje 4

Ponuditi obiskovalcem vpogled ponudbe v okolici in s tem tudi promocijo Vipavske...
18000 €

Fitnes na prostem

18. 12. 2020  •  Območje 1

Glede na velikost mesta in število prebivalcev menim, da je tovrstnih naprav v Novi...

Spomenik graditeljem Nove Gorice

09. 12. 2020  •  Območje 1

Po mojem mnenju je spomenik na nevidnem mestu in mnogo prebivalcev Nove Gorice sploh ne...

Urejanje Ulice bratov Hvalič

16. 12. 2020  •  Območje 1

Predlog za izboljšanje kvalitete bivanja vseh generacij v primestni...
6000 €

Nov zunanji fitnes Preserje (Mravljevi)

26. 11. 2020  •  Območje 4

Domačini smo primorani obiskovati sosednje vasi ker v zaselku Mravljevi nimamo igrišča...
20000 €

Javna razsvetljava v Oseku (od pokopališča...

09. 12. 2020  •  Območje 5

Spoštovani Na poti v Osek je nujno potrebno urediti javno razsverljavo.  Javna...
20000 €

Kolesarski poligon Solkan

09. 12. 2020  •  Območje 1

S tem predlogom želim ponuditi občanom alternativno obliko rekreacije. Dobre prakse iz...

Ureditev - dograditev peš poti v grajskem vrtu...

10. 12. 2020  •  Območje 5

V središču Ozeljana se srečujemo z vedno večjim problemom zagotavljanja parkirnih mest....

Postavitev javne razsvetljave v Lokah (od hiš...

30. 11. 2020  •  Območje 1

Postavitev javne razsvetljave za varnost otrok. Že leta pišem na krajevno skupnost...
12000 €

Prireditveni oder s streho v KS Osek-Vitovlje

17. 12. 2020  •  Območje 5

Predlagatelj Anej Peršič Glede na število prireditev v krajevni skupnosti...
20000 €

Zavetišče za brezdomce

04. 12. 2020  •  Območje 1

Na Goriškem je problematika brezdomstva in zlorabe raznih susbstanc velik problem, s...

Kinodvorana

10. 12. 2020  •  Območje 1

Glede na veliko Gorisko regijo, bi kinodvorana zagotovo bila dobro obiskana. Če je v...

Goriški pasji park

17. 12. 2020  •  Območje 1

V Novi Gorici lastniki psov nimamo možnosti varnega izpusta psov v nadzorovanem okolju....
20000 €

Obnova košarkaškega igrišča Ledine

26. 11. 2020  •  Območje 1

Igrišče je že skrajno dotrajano(asfalt,koši,..), dejansko ne razumem zakaj so pred leti...
20000 €

Rastoča knjiga Goriške

11. 12. 2020  •  Območje 1

Predlagateljica Darinka Kozinc Rastoča knjiga je vsebinski projekt v tem izrazito...
5000 €

Ureditev tlaka ekološkega otoka - naselje...

14. 12. 2020  •  Območje 4

Ekološki otok v novem delu naselja Zalošče ima napačno narejen tlak. Meterone vode se...
4000 €

Ureditev vaškega jedra (Lokovec) 1.faza

18. 12. 2020  •  Območje 3

Ureditev načrtovanega dela vaškega jedra sovpada z uporabo parkirnih prostorov in...

Sanacija in razširitev mostu

14. 12. 2020  •  Območje 5

Most je bil zgrajen leta 1962 in od takrat niso bila na mostu izvedena nobena...

Ureditev atrija v Točki ZKD Nova Gorica

08. 12. 2020  •  Območje 1

Zaradi prostorske stiske v Točki ZKD Nova Gorica bi bila ureditev (že obstoječega)...
20000 €

Popravilo ceste v Šempasu (proti hišam št. 183...

18. 12. 2020  •  Območje 5

Predlagatelj Janko Škarabot (Sopredlagatelji: Marjan Škarabot, Cvetka Kren, Aleš Remec,...
18500 €

Asfaltiranje dela krajevne ceste iz Podlak...

18. 12. 2020  •  Območje 3

Predlagateljica Tina Rejec Ta predlog zato, ker je v zimskem času cesta Podlaka -...
20000 €

Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Gr. Ravne...

22. 12. 2020  •  Območje 3

Zaradi vedno večjega prometa je cesta v zelo slabem stanju, cesta je bila asfaltirana v...
20000 €

Označitev javnih površin med kmetijskimi

15. 12. 2020  •  Območje 4

Predlagatelj Primož Zgonik Zato, ker krajani tavajo vsepovsod, ker pasji iztrebki...
10000 €

Krožni promet na Erjavčevi ulici v križišču s...

04. 12. 2020  •  Območje 1

zaradi obremenjenosti Erjavčeve ulice, je zelo otežena vključitev v promet iz...

Pitnik ob športnem igrišču OŠ Ledine

22. 12. 2020  •  Območje 1

Na igrišču. ki ga dopoldan uporabljajo učenci OŠ Ledine, popoldan, ob vikendih in med...
15000 €

Preplastitev dela ceste LC284111 iz Zagorja...

15. 12. 2020  •  Območje 3

Predlagatelj Marko Humar Dotrajana in poškodovana asfaltna prevleka. Preplastitev...
20000 €

Soča Surf Park

15. 12. 2020  •  Območje 1

Svetujem, da opis odprete v prilozenem PDF formatu, ker vsebuje tudi...

Ureditev mestnega parka Borov gozdiček za dogodke

16. 12. 2020  •  Območje 1

Borov gozdiček ima tudi kot prizorišče dogodkov in festivalov velik...

Umiritev in ureditev prometa v Obrtni coni...

17. 12. 2020  •  Območje 1

Predlog naslavlja prometno varnost: - pešcev, vključno z otroci iz Vrtca Čriček, ki...
10000 €

Ureditev kolesarske poti med Dornberkom in...

01. 12. 2020  •  Območje 4

1. Predlog zagotavlja osnovne pogoje za prevoz s kolesi med vasema kot obliko...
20000 €

Montažno prekritje prireditvenega prostora

11. 12. 2020  •  Območje 1

Upokojenci iz Nove Gorice nimajo prireditvenega prostora (plesišče, prostor za...

Nadgradnja javne razsvetljave v novem delu...

14. 12. 2020  •  Območje 4

V novem delu naselja Zalošče so postavljene le tri javne luči na relaciji 355 m. Jasvna...
10000 €

Križišče Prvomajska ulica, Erjavčeva ulica, Rafut

14. 12. 2020  •  Območje 1

Težava je ureditev prometa.  Predlog je namestitev rumene puščice na semafor na...
5000 €

Zasaditev jagodičevja v Novi Gorici

17. 12. 2020  •  Območje 1

Projekt vidimo kot priložnost, da se programi psihosocialne pomoči zasvojenim in...
17000 €

Postavitev zbirnega centra kosovnih odpadkov na...

17. 12. 2020  •  Območje 1

Po ukinitvi začasnega zbirnega mesta kosovnih odpadkov, sej je stanje odlaganja...

Spominska soba Aleksandrinke na Gradišču nad...

17. 12. 2020  •  Območje 4

V vasi Gradišče nad Prvačino predlagam prenovo kletnih prostorov dvorane na...
20000 €

Optika za Rafut

17. 12. 2020  •  Območje 1

Na Rafutu je bila vedno velik problem zelo slaba in počasna internetna povezava. To nam...

Motokros proga

17. 12. 2020  •  Območje 3

Na goriškem in širši okolici ni motokros proge, na kateri bi lahko motokrosisti...

Ureditev in osvetlitev ceste za Pavšičevo naselje

17. 12. 2020  •  Območje 1

Z ureditvijo bi dosegli lažji dostop za vozila, posledično bi z novo cestno...

Ureditev igrišča z igrali za otroke v Solkanu -...

18. 12. 2020  •  Območje 1

V Novi Gorici ima skoraj vsaka soseska svoja otroška igrala. V Solkanu na koncu slepe...
10000 €

Most za pešce (Varda - Pavšičevo naselje)

18. 12. 2020  •  Območje 1

Most za prečkanje potoka med vardo in pavšičevim naseljem je že dolgo priljubljena...
20000 €

Otroško igrišče in igrišče za košarko/nogomet...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Kromberk s svojimi številnimi naselji predstavlja velik del bivalnega območja v občini...
20000 €

GOSTINSKO TURISTIČNA PROMOCIJA, ADRIAGRAF d.o.o.

18. 12. 2020  •  Območje 1

Menim, da bi z mojo aktivnostjo v smeri promocije Nove Gorice in širše okolice,...

Panovec - premik strelišča

18. 12. 2020  •  Območje 1

Gozd Panovec je eden najbolj izjemnih mestnih gozdov v Sloveniji. S pridom ga uporablja...

Ureditev prostora za kontejnerje na ulici Ivana...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Križišče na ulici Ivana Regenta (nasproti Optike Vatovec) je popolnoma nepregledno in...

Ureditev odvajanja meteornih vod na stičišču...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Na stičišču Rutarjeve in Kosovelove ulice ni odtočnih rešetk za odvodnjavanje...
10000 €

TV stolp ob glavnem igrišču v Športnem parku v...

18. 12. 2020  •  Območje 1

CILJ PREDLOGA JE POSTAVITEV DVEH tv STOLPOV V ŠPORTNEM PARKU V NOVI GORICI. NOGOMETNI...
20000 €

Ureditev ceste do zaselka PODROB 2302 Kromberk...

17. 12. 2020  •  Območje 1

Ureditev asfaltacije ceste, ki vodi do zaselka Podrob v Kromberku. Cesta je zelo...

Asfaltiranje ceste v Kromberku (do hišnih...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Na pobudo krajanke podajamo spodnji predlog. Potrebna ureditev nove asfaltacije ter...
20000 €

Zeleno eko mesto

18. 12. 2020  •  Območje 1

Pozdravljeni  Moj predlog je sledeč kot vemo za občino Piran imajo urejeno garažno...

Ureditev degradiranih površin pri blokih...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Asfaltirana površina pri garažni hiši na Ulici Gradnikove brigade (pred blokoma...
20000 €

Čiščenje spomenika Franceta Bevka v Novi Gorici...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Spomeniku Franceta Bevka je potrebno dati bolj spoštljivo in vidnejše mesto, glede na...
20000 €

Ureditev zgodovinske poti po Novi Gorici

18. 12. 2020  •  Območje 1

Zgodovinska pot bi bi speljana skozi mesto, kjer bi na določenih mestih na taklah bilo...
20000 €

Ureditev (asfaltacija) poti Pod Škabrijelom (od...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Ob vsakem močnejšem nalivu voda razrije makadamsko pot in je prevoznost zelo otežena...
20000 €

Turistična identiteta mesta (postavitev...

18. 12. 2020  •  Območje 1

Bistvo tega predloga je povezati turistične zanimivosti Nove Gorice v celoto, ter...
20000 €

Javne sanitarije

24. 11. 2020  •  Območje 1

V mestu ni primernih javnih sanitarij, ki predstavljajo osnovno...

Priklop na javno čistilno napravo Prvačina

24. 11. 2020  •  Območje 4

Ta predlog predlagam zato, ker je določeno število hiš ostalo brez priklopa na javno...

Zamenjava salonitnih-azbestnih kritin

25. 11. 2020  •  Območje 1

Varovanje zdravja prebivalcev Sprejem ustreznega  občinskega odloka in finančno pomoč...

Pločnik od križišča v Lepenjah (kapelica) do...

25. 11. 2020  •  Območje 5

Pločnik je potreben zaradi varnosti predvsem otrok, ki hodijo v vrtec in šolo, pa tudi...