CONSUL

Arrow down

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV 23. 11. - 18. 12. 2020

Občanke in občani oddajo predloge projektov med 23. 11. in 18. 12. 2020. Posamezen predlog projekta mora biti v skladu z navodili, njegova vrednost pa ne sme biti višja od 20 000 €. Predlog lahko oddate preko spleta ali fizično po pošti oziroma v času uradnih ur na sedežu MONG. Predlog oddajte tukaj.

2

PREGLED PREDLOGOV 19. 12. 2020 - 10. 1. 2021

Vse oddane predloge projektov pregleda komisija, jih finančno ovrednoti in preveri, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu s pravili o vrednosti predlogov in drugimi predpisanimi pogoji. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE 11. 1. - 17. 1. 2021

Glasovanje bo izvedeno med 11. in 17. 1. 2020 preko spleta. Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je v letu 2020 dopolnil/-a najmanj 15 let. Glasuje se tako, da občan/-ka razdeli predvidenih 50 000 € sredstev med projekte, za katere si želi, da bi bili izvedeni, ne glede na lokacijo izvedbe.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV 20. 1. 2021

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila izglasovane projekte. Izglasovane projekte bo župan vključil v predloga proračunov Mestne občine Nova Gorica za leti 2021 in 2022 (v višini 140.000 € za območje 1 in višini 90.000 € za ostala območja).

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in sprotno posodabljanje njihovega statusa.