CONSUL

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a od 23. novembra do 18. decembra 2020.  

Zbirali smo predloge o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica za leti 2021 in 2022. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine in ali je finančno ovrednoten do 20.000 € z DDV-jem. Če predlog ustreza navedenim kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj

Med 11. in 17. januarjem 2021 si lahko odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica.  

Glasovanje je zdaj zaključeno. Glasoval/-a si lahko za vse oddane projekte, ki so ustrezali vnaprej določenim kriterijem. Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je bil v letu 2020 star/-a vsaj 15 let.

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Vstopi